Samarbeidspartnere

DSE samarbeider med ulike aktører. Våre viktigste samarbeidspartnere er helt klart barn- og unge og deres familier. Uten et godt samarbeid og god kommunikasjon med Dem oppnår vi aldri vår hovedmålsetting, som er å skape (varig) endring.

Vi samarbeider også med BUFetat, ulike kommunale barneverntjenester, ABUP, skole, politi og andre relevante offentlige etater.

DSE samarbeid med Universitetet i Agder hvor målsetning er utveksling/ utvikling av kompetanse og erfaring. Dette vil medføre at vi i DSE skal ta i mot studenter fra UIA som skal ha praksis i våre tiltak.

Videre har vi også avtaler med privatpraktiserende psykologer og andre fagfolk. Det arbeides hele tiden aktivt og kontinuerlig med å innhente relevant kompetanse når ulike behov melder seg.