Samarbeidspartnere

DSE samarbeider med ulike aktører. Våre viktigste samarbeidspartnere er helt klart barn- og unge og deres familier. Uten et godt samarbeid og god kommunikasjon med Dem oppnår vi aldri vår hovedmålsetting, som er å skape (varig) endring.

Vi samarbeider også med BUFetat, ulike kommunale barneverntjenester, ABUP, skole, politi og andre relevante offentlige etater.

DSE er i gang med etableringen av samarbeid med Universitetet i Agder hvor målsetning er utveksling/ utvikling av kompetanse og erfaring. Dette vil medføre at vi i DSE skal ta i mot studenter fra UIA som skal ha praksis i våre tiltak. Vi vil samarbeide om enkelte prosjekter hvor forskning og evidensbasert praksis skal stå sentralt. Dette samarbeidet har vi STORE forventninger til!

Videre har vi også avtaler med privatpraktiserende psykologer og andre fagfolk. Det arbeides hele tiden aktivt og kontinuerlig med å innhente relevant kompetanse når ulike behov melder seg.