DSE Bolig

DSE tilbyr egne skreddersydde boliger. Inspirasjon til våre boliger er hentet fra TBO enheter i Australia.

DSE boligen skiller seg ut på flere områder:

  • Egne behandlingsrom/terapirom.
  • Eget samreguleringsrom/endringsrom.
  • Kontoret/møterommet er i en glass fasade.
  • Egen leilighet i boligen slik at de som blir plassert hos oss skal ha mulighet for å trene på å bo for seg selv.
  • Vi tilbyr ettervern i nær tilknytning til bolig. Ettervernsleilighet er på samme tomt som DSE boligen.
  • Det er en rød tråd på fargevalgene i huset. Vi har valgt å bruke jordfarger i våre boliger siden de sjelden oppleves som «triggere».