Hvem er vi

Visjon
DSE skaper varig endring.

Målsetning
Å skape varig endring gjennom skreddersydde tiltak.

Verdier

 • Verdighet
  Alle mennesker er unike og har et absolutt menneskeverd
 • Omsorg
  Våre møter med mennesker preges av omtanke og handling
 • Kompetanse
  Kunnskap og refleksjon ligger til grunn for våre metoder og valg
 • Kreativitet
  Stimulere til tenking «utenfor boksen» og utvikler skreddersydde løsninger
 • Enkelthet
  For å kunne treffe raske avgjørelser, slik at ideer raskt kan omvandles til enestående resultater
 • Åpenhet
  DSE legger vekt på at avgjørelser og prosesser er åpne

Menneskesyn
Humanismen har et positivt menneskesyn. Det å fokusere på det positive, ressursene hos dem som er til behandling. Grunnpilaren i vår behandling er et menneskesyn med dyp respekt for enkeltindividet. Muligheten til forandring betinger et miljø preget av varme og aksept, der vi kan stole på at vi blir møtt, sett og respektert. Vi ser det enkelte menneske og mener at alle har et iboende potensial som utvikles i samspill med andre.