Skole

DSE ønsker å ha et særskilt fokus på skole da både forskning og statistikk viser at barnevernsbarna klarer seg dårligere på skolen sammenlignet med andre barn i samfunnet. Skolen er et svært viktig arena og er en avgjørende faktor for hvordan den enkelte vil klare seg senere i livet. Vi i DSE ønsker å styrke våre barn- og unges sjanse til å mestre skoletilværelsen slik at de øker sin sjanse for realisering av et godt liv. For å klare å holde fokuset på skolen har vi ansatt en egen skoleansvarlig som skal jobbe med å skreddersy et skoletilbud for hver enkelt barn ut ifra kartleggingen av barnets/ ungdommens funksjonsnivå, behov og ikke minst ønsker og interesser. Videre vil vår skoleansvarlig legge stor vekt på å utarbeidelse av funksjonelle og forpliktende tiltaks/ handlingsplaner i tett samarbeid med barnet/ ungdommen, omsorgspersoner og skole.