Rune Helland

Lærer med videreutdanning med spesialpedagogikk, ART instruktør og kompetanse iht. motiverende intervju (MI). Rune har lang erfaring som miljøterapeut i Aleris og TUA, samt ledererfaring. Rune har videreutdanning innen ledelse.