Kim Gøran Skarding

Utdannet vernepleier og har videreutdannelse innen helseledelse. Leder har erfaring fra det private barnevern og Oslo Kommune som miljøterapeut og leder.