Rune Helland

Lærer med videreutdanning med spesialpedagogikk, ART instruktør og kompetanse iht. motiverende intervju (MI). Rune har lang erfaring som miljøterapeut i Aleris og TUA, samt ledererfaring. Rune har videreutdanning innen ledelse.

 

Inna Morozova

Masterutdannet innenfor bedriftsøkonomi og administrasjon, spesialisering i Management Accounting. Lang arbeidserfaring som regneskapsfører og økonomiansvarlig.

Kim Gøran Skarding

Utdannet vernepleier og har videreutdannelse innen helseledelse. Leder har erfaring fra det private barnevern og Oslo Kommune som miljøterapeut og leder.