Et menneskesyn med dyp respekt for enkeltindividet